கடவுள் திருடிய கதை 4.4 (7)

பார்வையிட்டோர்: 471 கடவுளின் மீதேறி கழுதை வீட்டிற்கு வந்திருந்தார். ஓ.. இன்னும் பதற்றமாகவே இருக்கிறது அந்த இரவுநொடிகள்..