போப்பு

மழைக் கஞ்சி 5 (2)

பார்வையிட்டோர்: 282 ஊர்க் கூட்டம் துவங்கும் அந்த இடைப்பொழுதில் நெருஞ்சி முள் படராத கையகல வெள்ளைப் பொட்டலில் பயல்கள் ஐந்தாறு பேர் கற்களை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக …

மழைக் கஞ்சி 5 (2) Read More »

ஓர் உருமாற்றம் 5 (1)

பார்வையிட்டோர்: 282 அவன் ஒருபோதும் அப்பா பிள்ளையாக இருக்க விரும்பியதில்லை. ஆனாலும் அவனையறியாமல் அப்பாவின் பழக்க வழக்கங்கள் தான் அவனிடம் பெரும்பாலும் இருந்தன. அன்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டிற்குப் …

ஓர் உருமாற்றம் 5 (1) Read More »

நான்காம்முறைப் பயணம் 5 (1)

பார்வையிட்டோர்: 179 ஐந்து லிட்டர் வண்ண டப்பாக்கள் அத்தனையும் இறக்கி முடித்துவிட்டு அடுக்குகளைச் சீர்செய்வதுபோல் ஆசுவாசமாகிக்கொண்டிருந்தேன். பெயின்ட் வாசனை, அனிதா பயன்படுத்தும் பவுடர் வாசனையை நினைவூட்டியது. வண்டியுடன் …

நான்காம்முறைப் பயணம் 5 (1) Read More »

Scroll to Top