பெரியசாமி.ந

நிறங்களின் அதிகாரம் 0 (0)

பார்வையிட்டோர்: 163 எரிச்சலடைந்தான். என்ன இது பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கிறதே. எல்லா நேரங்களிலும் எல்லாச் சூழலிலும் இது எப்படி சாத்தியமாகும். நெருக்கடி மிகுந்த நேரங்களில் கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

நேற்றைய மதியம் 0 (0)

பார்வையிட்டோர்: 167 விடியல்கள் ஒன்றுபோல் இருப்பதில்லை. மகிழ்வு, சோம்பல், துயரம், எரிச்சலென வெவ்வேறு விதமான உணர்வுகளோடுதான் பிறக்கிறது. துவக்க உணர்வே அந்நாளின் தன்மையை தீர்மானிப்பதாகவும் இருந்துவிடுகிறது. நினைவுகளோடு …

நேற்றைய மதியம் 0 (0) Read More »

வட்டங்களில் நகரும் வாழ்வு 0 (0)

பார்வையிட்டோர்: 164 இங்கு பிளாஸ்டிக் கப்பில் டீ கொடுக்கப்படாது என்றிருந்த அறிவிப்பு பலகையைப் பார்த்ததும் அதிசயித்தேன். சாதிய மனங்களில் இப் பிளாஸ்டிக் கப் ஏற்படுத்திய அரசியல் அறிந்ததால். …

வட்டங்களில் நகரும் வாழ்வு 0 (0) Read More »

பெய்தது பெரும் மழை 0 (0)

பார்வையிட்டோர்: 172 விழிப்பு தட்டியது. யாரோ அடித்து எழுப்பியது போன்று எழுந்தமர்ந்தேன். கனவில் காத்தவராயசாமி. மாரியம்மனின் மகன்தான். ஊர்த் திருவிழாவின்போது கதைபாடும் பூசாரியால் அறிமுகமானவர். எனக்கும் அவருக்கும் …

பெய்தது பெரும் மழை 0 (0) Read More »

Scroll to Top