தமிழ்க்குமரன் கா.சி.

பாடு 5 (1)

பார்வையிட்டோர்: 450 சுடலைக்கு குறுகுறுப்பான மகிழ்ச்சி. பலமுறை பாண்டி சுடலுக்குள் வந்திருந்தாலும் முதன் முதலாய் பார்ப்பது போல் ரசித்தான்.

நேற்றையின் நிழல் 3.7 (3)

பார்வையிட்டோர்: 408 உடலில் ஒருவித பரபரப்பு. அடங்கு அடங்கு என்றாலும் மனம் றெக்கைகட்டி தரையில் நில்லாமல் தாவுகிறது. பிறந்த மண்ணில் கால் வைக்க மனம் பரபரக்கிறது.

உறவு 4.2 (27)

பார்வையிட்டோர்: 1,750 அழுது அழுது ஓய்ந்து போய் விட்டான் சுமதி. பாவம் அவளும் எத்தனை நேரம்தான் ஒண்டியாய் அழுவாள் முந்திச்சேலை மூக்கைச் சிந்தி நனைந்து போய்க் கிடந்தது.

விருது 0 (0)

பார்வையிட்டோர்: 190 சார்…… சார்….. அவசரமும் பரபரப்புமாய் வேகமாய் பக்கத்தில் வந்து, சார் உங்களைத்தான்… சந்திரன் முகத்தில் பரவசக்களை. சுந்தரமூர்த்தி புருவத்தை உயர்த்தி கண்களை இடுக்கிப் பார்த்தார் …

விருது 0 (0) Read More »

எங்க ஊர் பஸ் 0 (0)

பார்வையிட்டோர்: 145 பூதலபுரம் பிரசிடென்ட் கந்தசாமிக்கு ஆத்திரமுன்னா ஆத்திரம். இருக்காதா பின்னே? எப்பவும் கிளார்க் கணேசன். தடத்தடன்னு ஒரு ஓட்டை பைக்குல பின்னாடி ஜம்முன்னு ஒக்கார வச்சு …

எங்க ஊர் பஸ் 0 (0) Read More »

Scroll to Top