எழுத்தாளர்களின் நேர்காணல்கள்

தமிழ்ச் சமூகத்தின் மனசாட்சியாக இயங்கும் முற்போக்கு எழுத்தாளர்களின் தடங்களையும், நேர்காணல்களையும் வெளியிடுவது இப்பகுதியின் நோக்கம். ஒவ்வொரு எழுத்தாளரையும் நேர்காணல் செய்து, குறுநூல்களாக தொகுக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டவுடன், அதன் பிரதி இங்கு பதிவேற்றப்படவுள்ளது.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top